Aktualności

17 kwietnia 2014

rusza Altus FIO Optymalnego Wzrostu

Altus Optymalnego Wzrostu już działa

14 kwietnia 2014

Wezwanie wierzycieli w związku z likwidacją subfunduszu

dotyczy Altus Alternative Investment FIZ Subfunduszu Real Estate

11 kwietnia 2014

Altus FIO Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu - zakończenie przyjmowania zapisów

w następnym tygodniu rusza Altus FIO Optymalnego Wzrostu

11 kwietnia 2014

Altus FIO Parasolowy Subfundusz Nowej Europy - zakończenie przyjmowania zapisów

w następnym tygodniu rusza Altus FIO Nowej Europy

8 kwietnia 2014

Altus FIO Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

już wkrótce rusza Altus FIO Optymalnego Wzrostu

8 kwietnia 2014

Altus FIO Parasolowy Subfundusz Nowej Europy - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

już wkrótce rusza Altus FIO Nowej Europy

6 marca 2014

wartość zarządzanych aktywów przekroczyła 3 mld złotych

systematycznie rosną aktywa funduszy

21 lutego 2014

Altus FIZ ASZ Nowa Europa + ma już rok

18 lutego minęła pierwsza rocznica funduszu

17 stycznia 2014

promocja dla klientów Altus FIO Parasolowego

dotyczy dyspozycji składanych za pośrednictwem "STI"

30 grudnia 2013

ograniczenia nabywania jednostek uczestnictwa Altus FIO ASZ Rynku Polskiego

od nowego roku ASZ Rynku Polskiego będzie zamknięty dla nowych inwestorów

25 listopada 2013

Altus FIO Parasolowy ma już ponad 500 mln zł aktywów

rosną aktywa funduszy otwartych

21 listopada 2013

Altus FIO Parasolowy Subfundusz Pieniężny - zakończenie przyjmowania zapisów

już wkrótce pierwsza wycena Altus FIO Pieniężnego

18 listopada 2013

Altus FIO Parasolowy Subfundusz Pieniężny - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

już wkrótce rusza Altus FIO Pieniężny

8 listopada 2013

rekordowy przyrost aktywów w funduszach

w październiku przybyło 338 mln złotych aktywów

6 listopada 2013

ponad 200 mln zł w Altus ASZ FIZ Nowa Europa +

kolejny dobry miesiąc funduszu