FUNDUSZ ZAMKNIĘTY od 28.02.2014
do 31.03.2014
od 31.12.2013
do 31.03.2014
od 31.03.2013
do 31.03.2014
od początku działalności*
Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego -0,07 % 0,33 % 11,78 % 99,24 %
Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych -0,03 % 0,26 % 11,93 % 102,51 %
ALTUS ASZ FIZ Obligacji 1 0,79 % 2,00 % 1,43 % 24,58 %
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 -0,10 % 0,12 % 10,88 % 25,47 %
ALTUS ASZ FIZ Nowa Europa + 0,48 % -0,71 % 6,56 % 7,67 %
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -1,58 % -0,31 % 9,02 % 9,17 %
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + -0,03 % 3,86 % 3,86 % 3,86 %
ALTUS ASZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 1,69 % 1,94 % 1,94 % 1,94 %

Nota prawna >>
*) Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego rozpoczął działalność 15 lipca 2009 roku
Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 roku
Altus ASZ FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 roku
Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 roku
Altus ASZ FIZ Nowa Europa + rozpoczął działalność 18 lutego 2013 roku
Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rozpoczął działalność 21 lutego 2013 roku
Altus FIZ Akcji + rozpoczął działalność 16 stycznia 2014 roku
Altus ASZ FIZ GlobAl rozpoczął działalność 10 lutego 2014 roku

FUNDUSZ OTWARTY od 16.03.2014
do 16.04.2014
od 31.12.2013
do 16.04.2014
od 16.04.2013
do 16.04.2014
od początku działalności*
ALTUS Pieniężny 0,45 % 1,27 % 1,76 % 1,76 %
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny 0,67 % 2,38 % 4,51 % 8,44 %
Altus Optymalnego Wzrostu -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 0,74 % 0,41 % 7,10 % 30,61 %
Altus ASZ Nowej Europy -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
ALTUS Stabilnego Wzrostu 1,53 % 0,64 % 13,47 % 13,47 %
ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania 1,61 % -0,07 % 6,33 % 6,33 %
ALTUS Akcji 2,68 % -1,43 % 16,40 % 46,91 %
ALTUS Short -1,54 % 2,21 % 7,95 % -0,46 %

Nota prawna dla Altus FIO Parasolowego >>
*) Altus ASZ Dłużny, Altus ASZ Rynku Polskiego, Altus Akcji i Altus Short, to subfundusze Altus FIO Parasolowy, które rozpoczeły działalność 28.09.2012 r.
Altus Stabilnego Wzrostu rozpoczął działalność 31.05.2013 r.
Altus Aktywnego Zarządzania rozpoczął działalność 30.08.2013 r.
Altus Pieniężny rozpoczął działalność 22.11.2013 r.
Altus ASZ Nowej Europy oraz Altus Optymalnego Wzrostu rozpoczęły działalność 14.04.2014 r.