Dlaczego ALTUS TFI

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad dziewięć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych.

Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy.

Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje.

Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna. W 2015 r. Altus TFI S.A. wypracowało 61,685 mln zł zysku netto, przy 239,592 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec roku 2016 zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 78,351 mln zł, o 27,0% więcej niż w 2015 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 39,9% do 335,078 mln zł.

Altus TFI S.A. od początku swojej działalności jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się towarzystw funduszy inwestycyjnych na rynku polskim. Na koniec 2017 roku Altus TFI S.A. zarządzało 14,7 mld zł aktywów: 8,9 mld zł zgromadzonych w 63 funduszach inwestycyjnych oraz 5,8 mld zł w ramach usługi asset management.