Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są funduszami, których certyfikaty nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub zorganizowanym lub których certyfikaty były przedmiotem oferty publicznej.   Informacje szczegółowe dotyczące parametrów funduszu oraz subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych są dostępne jedynie dla uczestników tych funduszy lub dla osób, które otrzymają warunki emisji wraz z propozycjami nabycia w trakcie trwania emisji.

 

  1. EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

    Wydzielone subfundusze:
    Subfundusz
  2. SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Insecura
  3. UNIVERSE 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  4. UNIVERSE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty