Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są funduszami, których certyfikaty nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub zorganizowanym lub których certyfikaty były przedmiotem oferty publicznej.   Informacje szczegółowe dotyczące parametrów funduszu oraz subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych są dostępne jedynie dla uczestników tych funduszy lub dla osób, które otrzymają warunki emisji wraz z propozycjami nabycia w trakcie trwania emisji.

 

 1. ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 2. ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 3. ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 4. ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 5. ALTUS 42 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 6. ALTUS 43 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 7. ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 8. ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 9. ALTUS 59 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 10. ALTUS 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 11. ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 12. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

  Wydzielone subfundusze:
  ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
  ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
 13. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl w likwidacji
 14. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1
 15. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2
 16. ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

  Wydzielone subfundusze:
  ALTUS Subfundusz Private Equity
 17. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +
 18. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych
 19. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych
 20. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji
 21. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2
 22. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia
 23. ALTUS Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 24. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 25. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2
 26. ALTUS Stabilnego Oszczędzania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 27. ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 28. DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 29. EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

  Wydzielone subfundusze:
  Subfundusz 1
 30. ELEMENTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 31. FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 32. FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 33. Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 34. OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 35. PROGRESS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 36. PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 37. SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Insecura
 38. TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 39. ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 40. UNIVERSE 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 41. UNIVERSE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 42. WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 43. Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych