Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są funduszami, których certyfikaty nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub zorganizowanym lub których certyfikaty były przedmiotem oferty publicznej.   Informacje szczegółowe dotyczące parametrów funduszu oraz subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych są dostępne jedynie dla uczestników tych funduszy lub dla osób, które otrzymają warunki emisji wraz z propozycjami nabycia w trakcie trwania emisji.

 

 1. ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 2. ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 3. ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 4. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 5. ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2
 6. ALTUS Stabilnego Oszczędzania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 7. ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 8. EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

  Wydzielone subfundusze:
  Subfundusz 1
 9. Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 10. OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 11. PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 12. SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Insecura
 13. TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 14. ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 15. UNIVERSE 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 16. UNIVERSE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 17. WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 18. Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 19. ALTUS Pure Alpha Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 20. ALTUS SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy
 21. SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 22. NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty