Zarządzający

Andrzej Zydorowicz
Funkcja:
Zarządzający
Pozycja:
Członek Zarządu
Andrzej Lis
Funkcja:
Zarządzający
Remigiusz Zalewski
Funkcja:
Zarządzający
Wojciech Dębski
Funkcja:
Analityk akcji