Jak założyć IKZE?

Co należy zrobić, aby założyć IKZE w Altus TFI S.A.?

W ramach IKZE można inwestować środki w:

  • Subfunduszu Gotówkowym
  • Subfunduszu Obligacji
  • Subfunduszu Stabilnym Zmiennej Alokacji
  • Subfunduszu SKOK Etycznym 2


Dowiedz się więcej o Subfunduszach oferowanych w ramach produktu IKZE.

Zapoznaj się z Regulaminem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Umowę można zawrzeć:

  •  w wybranych Punktach Obsługi Klienta (POK) obsługujących IKZE.

 

Wpłaty na IKZE w minimalnej wysokości 500 zł należy dokonać w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia otwarcia Rejestru* na indywidualny numer rachunku bankowego, który w przypadku złożenia zlecenia otwarcia Rejestru w POK – znajdziesz w treści złożonego zlecenia.


Minimalna wysokość kolejnych wpłat na IKZE wynosi 200 zł.

* Pamiętaj, że jeśli nie jesteś jeszcze Uczestnikiem Funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. i jeśli składasz zlecenie otwarcia Rejestru na platformie transakcyjnej, pierwsza wpłata powinna być dokonana z rachunku wskazanego w zleceniu otwarcia Rejestru w IKZE.