IKZE – wiele korzyści dla oszczędzającego

 1. atrakcyjne rozwiązania podatkowe – wypłata opodatkowana jest 10% podatkiem ryczałtowym, podczas gdy coroczne odliczenia wpłat na IKZE od dochodu wynoszą 18%, 19% lub 32% (w zależności od osiągniętych dochodów i formy opodatkowania),
 2. możliwość corocznego odliczania wpłat dokonanych na IKZE od podstawy opodatkowania - przy maksymalnej wpłacie w wysokości 5.115,60 zł w 2017 roku, ulga może wynieść 920,81 zł, 971,96 zł lub 1.636,99 zł
 3. brak 19% podatku od zysków kapitałowych,
 4. odroczenie w czasie konieczności uregulowania podatku dochodowego - obowiązek podatkowy pojawi się dopiero w momencie złożenia dyspozycji wypłaty lub zwrotu środków,
 5. dziedziczenie na zasadach ogólnych środków zgromadzonych na IKZE - bez podatku od spadków i darowizn,
 6. dowolne terminy wpłat.
Twoja wpłata na IKZE

Twoja szacowana ulga podatkowa z IKZE za bieżący rok wyniesie:

przy opodatkowaniu 18% wg skali progresywnej
przy opodatkowaniu 32% wg skali progresywnej
przy opodatkowaniu 19% wg skali liniowej:

Oszczędzanie w IKZE na przestrzeni lat

Opłata manipulacyjna za otwarcie Rejestru (jednorazowa): w POK – 300zł, w Internecie – bez opłat.

Inne opłaty manipulacyjne: każda kolejna wpłata na IKZE – bez opłat, zamiana w ramach IKZE – dwie bezpłatne zamiany w roku kalendarzowym.

Wiek zakładającego IKZE
lat
Długość okresu oszczędzania
lat
Potencjalna średnioroczna stopa zwrotu z oszczędności w okresie wpłat
%
Twój szacowany kapitał zgromadzony na IKZE:
Suma Twoich wpłat na IKZE:
Oszczędność na podatku dochodowym od zysków kapitałowych:

Suma ulg podatkowych w całym okresie oszczędzania może wynieść

przy opodatkowaniu 18% wg skali progresywnej
przy opodatkowaniu 32% wg skali progresywnej
przy opodatkowaniu 19% wg skali liniowej:

Kalkulator IKZE – przyjęte do kalkulatora założenia

 1. minimalny wiek rozpoczęcia inwestowania to 16 lat, maksymalny wiek to 67 lat
 2. przyjęto założoną inflację na poziomie 0%
 3. zastosowano regułę procentu składanego
 4. wpłaty dokonane na początku okresu a wypłaty na końcu okresu

Ulga podatkowa z IKZE

 • Maksymalny, roczny limit wpłat na IKZE w 2018 r. wynosi 5.331,60 zł
 • UWAGA! Minimalna wpłata na IKZE z ALTUS TFI S.A. wynosi: pierwsza – 500 zł, kolejne – 200 zł;

Przedstawione kalkulacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia prezentowanych wyników i nie mogą być miarodajnym wyznacznikiem przyszłych wyników. Kalkulator IKZE jest narzędziem przedstawiającym symulacje - faktycznie osiągnięty wynik zależeć będzie m.in. od rzeczywistego okresu oszczędzania, indywidualnej sytuacji faktycznej i prawnej Uczestnika oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Wskazane w kalkulatorze wyniki obliczenia mają wyłącznie charakter przykładowy. Nie stanowią prognozy ani doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i prawnego. Przedstawiona kalkulacja nie stanowi oferty zawarcia umowy. ALTUS TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 2 grudnia 2008 r. nr DFL/4030/139/69/07/08/V/KNF/52-1-1/AG.

Wypłaty z IKZE

Rodzaj wypłaty
Długość okresu wypłat ratalnych
lat
Potencjalna roczna stopa zwrotu w okresie wypłat
%
Twój szacowany kapitał emerytalny netto z IKZE wypłacany miesięcznie:

Szacowany dochód emerytalny netto uwzględnia potrącenie zryczałtowanego podatku w wysokości 10%.

Przedstawione kalkulacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia prezentowanych wyników i nie mogą być miarodajnym wyznacznikiem przyszłych wyników. Kalkulator IKZE jest narzędziem przedstawiającym symulacje - faktycznie osiągnięty wynik zależeć będzie m.in. od rzeczywistego okresu oszczędzania, indywidualnej sytuacji faktycznej i prawnej Uczestnika oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Wskazane w kalkulatorze wyniki obliczenia mają wyłącznie charakter przykładowy. Nie stanowią prognozy ani doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i prawnego. Przedstawiona kalkulacja nie stanowi oferty zawarcia umowy. ALTUS TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 2 grudnia 2008 r. nr DFL/4030/139/69/07/08/V/KNF/52-1-1/AG.